1 İnci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Er Reçetelerini Karşılama Sırası

 


             Değerli Meslektaşlarımız,   

             1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü er reçetelerini karşılama sırasına girmek isteyen eczacılarımızın ekteki protokollerin her sayfasına kaşe basıp imzalayarak, dilekçe ile 27 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine  kadar odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. 
             Bilgilerinize sunulur.   


                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                   Yönetim Kurulu