2022 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR

 

    Değerli Meslektaşlarımız,

    T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifkevleri Genel Müdürlüğü ile eczacı arasında  imzalanması gereken sözleşme formları odamıza gelmiş olup, 21 Haziran 2022 Salı günü sözleşme dağıtımına başlanacaktır.  
    50 TL karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formları 24 Haziran 2022 Cuma gününe kadar odamızdan temin edilmesi gerekmektedir. 
    Eczacılarımızın ECZANE KAŞELERİNİ mutlaka yanlarında bulundurmaları ve odamıza sözleşme almaya gelirken ekte sunduğumuz dilekçeyi doldurarak getirmelerini önemle rica ederiz. 


                                                                                                                                                                                                     9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                                                                                                                                 Yönetim Kurulu 

Sözleşme Yenilenmesinde Gerekli Evraklar;
1-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi.
2-Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK-4/A) (2021 yılı) (Yeni açılan eczaneler hariçtir)
3-Mükellef  7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere,  bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143  sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV Hariç) ve 7143 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)
4-Odamızdan alınacak yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi
5-Odamızdan alınacak Sözleşme Metni 
6-Kuruma bir dilekçe ekinde ve sözleşme yenilemek üzere gönderildiği beyan edilerek ibraz edilecektir. 

 

 

İlk Kez Sözleşme Yapacaklar İçin Gerekli Evraklar; 
1-Kimlik Fotokopisi 
2-Ruhsat Fotokopisi 
3-İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği
4- Odamızdan alınacak Sözleşme Metni 
5- Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK-4/A) (2021 yılı )(Yeni açılan eczaneler hariçtir)
6- Mükellef  7143 sayılı kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı (KDV Hariç) ve 7143 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç satış hasılatı (KDV hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)
7- Odamızdan alınacak yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi
8- Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.