Çevre Temizlik Vergisi Hakkında

 

   Değerli Meslektaşlarımız, 

   T.C. Tepebaşı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün E-60884314-840-50978 sayılı yazısında; 

   2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 44. maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar." hükümlerinin yer aldığı belirtilmektedir. 
   Tepebaşı İlçesi sınırlarında bulunan ve Çevre Temizlik Vergisi bildiriminde bulunmayan eczanelerin bilgisine rica ederiz. 

 

                                                                                                  9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası                 
                                                                                                             Yönetim Kurulu