Eczacılarımızın ve Eczane Çalışanlarımızın Covid-19 Aşılama Programı Hakkında

   Değerli Meslektaşlarımız, 

   Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen Covid-19 aşılama programı kapsamında, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinde çalışan personelin öncelikli grup olarak aşılanması planlanmıştır. 
Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından aşılanacak sağlık personelinin belirlenmesi amacıyla EKİP-Personel Bilgi Yönetim Yazılımı (EKİP-PBY) geliştirilmiştir. Covid-19 aşılama planlamasında EKİP-PBY'ye işlenecek veriler dikkate alınacağından, eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın kayıtlarının aşağıdaki yönergeler yardımıyla ivedilikle yapılması gerekmektedir. 


                                                                                                        9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                                    Yönetim Kurulu 

EKİP SİSTEMİNE GİRİŞ 
-Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) arayüzüne ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.
-Çalışma bilgisi güncelleme, Yeni Kayıt Ekleme ve Yetkilendirme ekranlarına giriş yapmak için E-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılmalıdır. 
-Sağlık sektörü ile ilgili bir kurumda çalışmakta olan personelin çalışma bilgileri, Aşı Personel Listesi ekranına girilmelidir. 
-EKİP arayüzüne erişim sağlandıktan sonra E-Devlet ile giriş butonuna basılır, E-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.