MİADI GEÇEN İLAÇLAR'IN ODAMIZA TESLİMİ

 

           Değerli Meslektaşlarımız, 

           Serbest eczanelerde miadı geçen ve kullanılamaz hale gelen ilaçların imhası için yayınlanan kılavuza göre eczaneler miadı geçen ( Kontrole tabi ilaçlar, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar hariç) ilaçları ekli liste ile kayıt altına alarak, eczanelerinde ayrı bir yerde saklayacağı duyurusu 05.04.2022 tarihinde yayınlanmıştı.

           Miadı geçen ilaçlar kayıt altına alınan listeler ve imha dilekçesi ile; 16-17 Mart 2023 tarihlerinde 10:00-15:00 saatleri arasında odamız toplantı salonunda Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ile birlikte teslim alınacaktır.

           Bu hususta;
           İmha edilecek ilaçlar serbest eczane sahip ve mesul müdürü tarafından, 3 (üç) nüsha halinde hazırlanan imha edilecek ilaç listesiyle birlikte, dökülme, sızma, akma  veya  herhangi  bir olumsuz reaksiyon yaratmayacak şekilde güvenli olarak ambalajlanır. Ambalajın üzerine eczanenin isim ve adresi yazılarak teslim edilecektir.

            Teslimata meslektaşlarımızın gelmesi zorunlu değildir.
            Bilgilerinize rica ederiz.                     

 

                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 

                                                                                                      Yönetim Kurulu 

  

 

EK DOSYALAR

EK