ÖNEMLİ!!! RENKLİ REÇETELERİN ve İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMLARININ (TNF BLOKÖRLERİ) SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLMESİ HAKKINDA!

ÖNEMLİ!!!


Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün “Renkli Reçetelerin ve İlaç Güvenlik İzlem Formlarının (TNF Blokörleri)” Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi hakkındaki yazısına istinaden;

2021 Haziran ayından itibaren Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçeteler ile ilaç güvenlik izlem formlarının (TNF Blokörleri) reçetem sisteminden alınmış olan reçetelerin listelendiği belgeyle birlikte  05.12.2022 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi’ne  teslim edilmeye başlanacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek belgeler her ay için ayrı ayrı hazırlanacak olup,   Reçetem Sisteminde eczanenin ilgili dönemine ait “Düzenlenebilir” durumda olan reçetesinin bulunmaması gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü bir takvim oluşturmuş olup, eczane listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Belirtilen eczanelerin, belirtilen tarih ve saatte İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etmesi önemle rica olunur. 


                                                                        


                                                                                       9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                     Yönetim Kurulu 

EK DOSYALAR

ECZANE LİSTESİ