Türk Eczacıları Birliği COVID-19 Bilim Kurulu ve Kriz Masası İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Eczacıları Birliği COVID-19 Bilim Kurulu ve Kriz Masası

İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Eczacıları Birliği COVID-19 Bilim Kurulu ve Pandemi Kriz Masası, ilk toplantısını 23 Ekim 2020 tarihinde dijital ortamda gerçekleştirdi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın başkanlığında yapılan toplantıya Türk Eczacıları Birliği  Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Hasan Buminhan Yavuz, Ecz. Yücel Yenilmez, Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Reşat Menderes Akgöl, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı TEB Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Terken Baydar, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Rabuş, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tunçtan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Azap Kurt, Acıbadem Sağlık Grubu Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği, Ankara Tabip Odası) Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük katıldı.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak,  Bilim Kurulu ve Kriz Masası’nın kuruluş amacı, hedefi, işlevi ve söz konusu kurullardan beklenilenler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki süreçte Bilim Kurulu ve Kriz Masası’nın hangi stratejiyi izlemesi gerektiği ve çalışma yöntemi hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bir sonraki toplantının Kasım ayının başında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.