Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği'nden 27.09.2022 tarih 9868 sayı ile gelen “Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi” hakkındaki yazı ektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

                                   

                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                   Yönetim Kurulu

EK DOSYALAR

Ek1