SUT SORU-CEVAP

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Başlangıç raporu 3 hekimli heyet raporu olarak çıkmış. İlaç oksapar 0.6 ml. 2 sorum var tanı kanser oksapar verilir mi, ? Diğer sorum buna benzer durumlarda idame tedaviye geçildiğinde(3 ay sonunda) tekrar rapor çıkartılmadan ilk raporla ilaç verebilir mi.? Teşekkürler.


Komisyon Yanıtı

Merhaba başlangıçta kurul olması sorun değil fakat 3 ay sonunda yeni rapor çıkarılmalı çünkü 3 ay başlangıç bu sürenin sonunda kurul raporu ibaresinden dolayı.Tanı rapor koduyla uyumlu olmalı 08.01 altında ise uyumlu ıcd varsa olabilir.

Kategori: Anti-Tnf

IDAME 1 VEYA IDAME 2 UYARI KODU NEYE GÖRE SEÇİLİR


Komisyon Yanıtı

Her ilacın ödeme koşullarını düzenleyebilmek için Medula sistemi uyarı kodu tanımlamakta örneğin HUMIRA için romatoid artirit tanısında başlangıç tedavisi 3 ay( başlangıç uyarı koduyla) sonrasında hastalık yanıtı için 0,6 puan DAS skorunda düşüş sağlanırsa 3 ay birinci idame tedavisi  (İDAME1 UYARI KODUYLA) ve tekrardan 6 aylık yanıt değerlendirilerek totaldeki DAS skorundaki düşüşe bakılarak 1,2 puan düşmesi halinde  ikinci idame tedavisi İDAME 2 uyarı koduyla işleme alınıyor. Dolayısıyla seçtiğiniz uyarı kodu hastanın tedavideki aşaması ve yanıt kriterlerini tanımlamakta.

Kategori: Kolesterol İlaçları

15 gün ara ile ldl sonuç 152 ve 143 çıkmış hasta 67 yaşında,rapor açıklama kısmında iskemik inme yazıyor,reçete ıcd 10 I67.8 olurmu.tşk


Komisyon Yanıtı

İnme teşhisinden dolayı ödemektedir.

Kategori: Diğerleri

RAPORDA ETKEN MADDE OLARAK SUNİ GÖZ YAŞI YAZILAN, ALTINDADA ETKEN MADDE VE KODU YAZILI RAPORLARADA; FARKLI ETKEN MADDE VE KODU OLAN SUNİ GÖZ YAŞI VERİLİRMİ ?


Komisyon Yanıtı

Etken madde kodu raporda mevcutsa verebilirsiniz.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastaya ek 20.00 katılım paylı E64.9 Beslenme eksiklikleri koduyla göğüs hastalıklarından sağlık kurulu raporu çıkarılmış. Reçetede hasta boy-kilo ve günlük kalori miktarı yazılmış. Fakat beslenme eksikliğine eşlik eden primer tanı kodu atılmamış tanı bilgilerine. Rapor uygun mudur?


Komisyon Yanıtı

SUT 4.2.8.A YA göre malnütrüsyon koşullarını yerine getirmesi için sebep olan hastalık ya da travma bulunmalı hastalık ise ICD 10 kodu da eklenmelidir.Bundan muafiyet yalnızca tüple beslenen yahut kanser hastalarıdır.

Kategori: Kolesterol İlaçları

hastaya lipanthyl 160mg yazılmış.hastanın trigliserid ölçümü 200 çıkmış. hastada diyabette var. ilaç ödenir mi ?


Komisyon Yanıtı

sut4.2.28.B/1 ye göre 200 üstü olmalı

Kategori: Diğerleri

DİDERAL TABLET KATILIM PAYLI R00.2 ÇARPINTI KODU İLE ÖDENİR Mİ?


Komisyon Yanıtı

Akut miyokard enfarktüs sonrası   Anjina pektoris (Angina pectoris)   Anksiyete bozukluğu   Anksiyeteye bağlı taşikardi   Esansiyel Hipertansiyon   Esansiyel tremor   Feokromositoma   Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati   Kardiyak disritmi   Migren profilaksisi   Renal hipertansiyon   Tirotoksik kriz   Tirotoksikoz Gibi KÜB end uyumlu bir tanı olması gerekmektedir.  

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

DEMANS TANILI RAPOR ILE KARSILANAN MAMADA ICD KOD F02.8 UYGUN MUDUR?


Komisyon Yanıtı

Evet uygun

Kategori: Apiksaban,Rivaroksaban, Dabigatran

Hastaya varfarin kullanımından muaf pulmoner emboli tanısıylahomozigot trombofili teşhisi var.Xarelto verilebilir mi varfarin kullanmamış?


Komisyon Yanıtı

SUT4.2.15.D-2 (2) Tekrarlayan idiopatik pulmoner embolisi olan veya homozigot trombofilisi olan veya daha önce venöz tromboemboli (VTE) geçiren aktif kanser hastaları veya immobil (raporda nedeni belirtilmek koşuluyla) hastalarda varfarin kullanımı koşulu aranmaz. Maddesi nedeniyle verilir.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

HASTA BİR YAŞINDA SIMILAC HIGH ENERJI YAZILMIŞ. TANI KODU E45 FAKAT RAPORDA SD DEĞERİNDEN BAHSEDİLMEMİŞ HASTANIN BOY VE KILOSU YAZILMIŞ. MALNÜTRISYON GELİŞMİŞ HASTA DİYE BELİRTİLMİŞ RAPORA SD DEĞERİ BELİRTİLMELİ Mİ?


Komisyon Yanıtı

Enteral beslenme ürünü çocuğun yaşa göre ağırlığının sd değeri -2sd altında olmalıdır.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hasta 2,5 yaşında VKİ hesabına göre SD hesaplamışlar ve tutuyor yeni rapor verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Yeni suta göre 5 yaş altı çocuklarda yaşa göre ağırlık sd değeri bulunmalıdır ,rapor uygunsuz.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta oksaparı ilk rapordeğil ara vermedi idame girmek istiyorum sistem kabul etmiyor?


Komisyon Yanıtı

Kurul raporu olmalıdır.

Kategori: Diğerleri

Flıxonase aqueoussprey yetişkin hasta 233 mevsimsel alerjik rinit uyarı koduyla girdiğimde sistem yaş aralığı uyumsuz uyarı kodu veriyor?


Komisyon Yanıtı

5 yaş üstü hastalarda uyarı kodu istememektedir.2-5 yaş 233 ile girilmekte.

Kategori: Grip Aşıları

SADECE TİROİD İLACI RAPORU OLAN HASTALARA GRİP AŞISI ÖDENİYOR MU?


Komisyon Yanıtı

Evet ödenir.

Kategori: Diğerleri

Merhaba dicetel 80 tb ilk alışta 3*1 den 2 kutu ödenir mi


Komisyon Yanıtı

Ödemekte 30 günü ilk kutu doldurmadığı için fakat bir kutu vermeniz uygun. SUT4.1.4 (5) -1 İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.